De opdracht 'Teamleider Project-, bestuurs- en managementondersteuning' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: De procedure heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd.