De opdracht 'Secretarieel administratief Ondersteuner Sociaal Domein' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: UIt de procedure is geen geschikte kandidaat naar voren gekomen. De gemeente heeft nu intern een oplossing gevonden.