Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een professionele regionale uitvoeringsorganisatie die adequaat milieu- en leefomgevingstaken uitvoert. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV doet dit vanuit Lelystad voor de provincies Flevoland en Noord-Holland en alle gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek.

Deskundige specialisten
Bij de OFGV werken circa 130 deskundige specialisten bij de afdelingen Vergunningen & Expertise, Toezicht & Handhaving en Bedrijfsvoering. Bij de afdeling Vergunningen & Expertise worden onder andere vergunningaanvragen en meldingen behandeld. De afdeling Toezicht & Handhaving ziet onder andere toe op de naleving van regels zoals die zijn vastgelegd in landelijke regelgeving en verleende vergunningen. De afdeling Bedrijfsvoering biedt ondersteuning op het gebied van Inkoop/Facilitair, Office Management, Financiën, Communicatie, HRM en ICT.

Flexibel en gedreven
De medewerkers van de OFGV verrichten hun taken vanuit ‘het nieuwe werken’. De OFGV is een lerende organisatie met een innovatief en motiverend klimaat, gekenmerkt door een ondernemende houding waarin medewerkers flexibel en gedreven samenwerken.

Contactinformatie

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Botter 14
8232JP Lelystad

www.ofgv.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.