Inhuurdesk SwiF

Beleidsadviseur duurzaamheid wind-energie

Standplaats:
Lelystad
Startdatum:
01.08.2019
Einddatum:
31.07.2020
Uren per week:
24

Duurzaamheidsregisseur Wind-energie
 
Ben jij…
Een gedreven, enthousiaste en inhoudelijk deskundige, direct inzetbare Duurzaamheidsregisseur die het beleid voor duurzaamheid zowel mede opstelt als de projecten daaruit samen met de stad tot uitvoering brengt? Dan zoeken we jou!
 
Het team…
De Duurzaamheidsregisseur Wind-energie zal onderdeel uit maken van het team Duurzaamheid en Leefomgeving binnen de gemeente. Lelystad is een zeer platte organisatie waarin teams zelf organiserend werken, zonder leidinggevenden. Daardoor zijn lijnen naar het bestuur zeer kort.
 
De functie…
Lelystad staat voor de grote uitdaging te groeien naar een duurzame stad. Daarom is in 2015 de Kadernota Duurzaamheid vastgesteld met daarin een aantal speerpunten. Energie, Fysieke leefomgeving en mobiliteit zijn speerpunten, evenals de thema’s voedsel, circulaire economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Aan de eenheid Duurzaamheid de opdracht daar de komende
jaren het daarvoor opgestelde Uitvoeringsplan tot uitvoering te brengen. Een specifieke opdracht van de gemeenteraad in dat plan is dat Lelystad in 2025 is getransformeerd naar een energieneutrale stad. Als inspirerend duurzaamheidsregisseur Wind-energie werk je in een groep van vijf personen aan de opgave om Lelystad duurzaam te maken.
 
De functie-eisen…
Je hebt een flinke kennis van duurzaamheid in brede zin, maar je bent vooral gespecialiseerd in het begeleiden van grote windenergieprojecten. Je hebt inzicht in de belangen van alle betrokken partijen. Het voeren van onderhandelingen met stakeholders en de afspraken vastleggen in overeenkomsten hebben voor jou geen geheimen.
 
Competenties…
Wij zoeken een enthousiaste en ervaren duurzaamheidsregisseur die:

 • aantoonbaar ervaring heeft met grote windenergieprojecten;
 • zich staande houdt aan de onderhandelingstafel;
 • in staat is tussen de domeinen verbindingen te leggen (zowel intern als met externe partijen) waardoor de uitkomst meer is dan de som der delen;
 • kan inspireren, motiveren en overtuigen;
 • een stijl van werken heeft die gekenmerkt wordt door initiatiefrijk, daadkracht, oplossingsgericht, innovatief, verantwoordelijk en vasthoudend;
 • in staat is op hogere abstractie, maar zeker ook op uitvoeringsniveau de discussie met alle betrokken partijen aan te gaan;
 • in staat is een vraagbaak te zijn voor zowel interne als externe stakeholders;
 • ruime ervaring met gemeentelijke bestuurlijke processen;
 • flinke affiniteit heeft met de dynamiek van een politieke omgeving.
   

Je profiel…

 • Minimaal HBO denkniveau (aantoonbaar);
 • Relevante werkervaring;
 • Beschikt over uitstekende mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.


 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten