Inhuurdesk SwiF

Beleidsadviseur WMO

Standplaats:
Emmeloord
Startdatum:
01.07.2019
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 85.00
Uren per week:
32

Wat ga je doen:      

  • Mee adviseren op Sociaal Domein vanuit het perspectief van de (kwetsbare) inwoner;
  • Deelname aan de regionale werkgroep beleidsteam WMO Flevoland;
  • Inzet op de WMO terreinen: doordecentralisatie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, aanpak personen met verward gedrag;
  • Regionale WMO taken Zorglandschap WMO
  • Lokale uitwerking van de regionale aanpak Zorglandschap WMO
  • Bijdragen aan de transformatie sociaal domein mede op basis van co-creatie
  • Bijdragen aan het subsidie proces: zelfstandig vaststellen en verlenen van de subsidies
  • Doorontwikkeling lokaal zorglandschap Noordoostpolder waar het gaat om de verbinding zorg en openbare orde en veiligheid en het sociaal team

 
 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten