Inhuurdesk SwiF

Servicemedewerker

Standplaats:
Emmeloord
Startdatum:
01.09.2019
Einddatum:
06.12.2019
Uren per week:
28

Het ondersteunen van verschillende service en dienstverlenende projecten op, onderzoek, proces en analyse.:
-project  Emmelhage :
De werkgroep begeleiden in het proces waarbij de nieuwe bewoner centraal laten staat. De werkgroep draagt een actieve bijdrage in de ontwikkeling van het contactmoment. Hierbij werk je nauw samen met ander clusters en begeleidt  je de te nemen stappen.

-project  ondersteuning en verder proces begeleiden burgerinitiatieven:
Het bestaande proces bewonersinitiatieven in hoofdlijnen vorm geven.  Hierbij zal worden afgestemd tussen wijkbeheer en het cluster beheer.  Je draagt bij aan het verder optimaliseren en uitwerke van dit proces.
 
-project profilering wb intern extern
Doel is positieve beeldvorming t.a.v. dienstverlening intern en extern middels communicatievormen. Hierbij zal je middels een werkgroep processtappen bepalen en deze in uitvoering brengen.   
 
-project  doorontwikkeling van team service.:
Het begeleiden van de externe projectleider die de teamontwikkeling in gang zet om  te kantelen van een uitvoeringsgerichte taakstelling naar een servicegerichte taakstelling.
In het lopende traject zal je concrete processtappen met het serviceteam uitwerken.
 
-tevredenheidsonderzoek:
Je helpt mee aan het opstellen en schriftelijk vastleggen van een tevredenheidsonderzoek voor zowel de klant en de medewerker. 
Borgen van processen:
Je helpt mee aan het opstellen en schriftelijk vastleggen van de reeds lopende werkprocessen binnen wijkbeheer.

Je voert je taken binnen de projecten en processen uit en zet daartoe jouw deskundigheid in. Je bent medeverantwoordelijk voor het resultaat en betrokken bij het werk. Al of niet in teamverband zet je jouw bereidheid en bekwaamheden en motiveerd en stimuleert je de medewerkers.
Je bent communicatief en werkt van nature resultaatgericht en gestructureerd vanuit een analyse. Je bent een teamspeler. Je kunt proces- en planmatig denken en handelen en je hebt een dienstverlenende en een klantgerichte instelling.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten