Inhuurdesk SwiF

Stedebouwkundige

Standplaats:
Almere
Startdatum:
19.01.2038
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
28

De werkomgeving
De afdeling Gebiedsontwikkeling werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van Almere. Wij regisseren de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang samengewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel. De afdeling Gebiedsontwikkeling geeft als gemeentelijke opdrachtgever invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord 2018-2022:
“Almere is en blijft de bouwstad van Nederland. Almere biedt aan particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen op iedere schaal, voor iedere doelgroep, in iedere kwaliteit en prijsklasse voor zowel de koop- als de huursector. De balans in het totale woonaanbod verliezen we daarbij niet uit het oog. We zetten de omslag voort van grootschalig planmatig bouwen naar een meer organische ontwikkeling.”
De komende jaren moet dit uitmonden in o.a. de realisatie van gemiddeld 1.500 woningen per jaar in alleen al de gemeentelijke projecten. Zo wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden Poort-Oost, Duin, Nobelhorst, Noorderplassen-West en verschillende projecten binnen het bestaand stedelijk gebied. We zetten ook actief in op bedrijfsterreinontwikkeling in Almere.
 
Voor de Afdeling Gebiedsontwikkeling zijn we op zoek naar een Stedenbouwkundige.

De functie:
De stedenbouwkundige verricht werkzaamheden met betrekking tot gemiddeld complexe vraagstukken. Met name gericht op de middellange termijn en/of korte termijn. De Stedenbouwkundige functioneert in (grote) projecten die spelen in bestaand stedelijk gebied dan wel in uitleggebieden. Het kan hierbij gaan om het opstellen van ontwikkelingsplannen, verkavelingsplannen en inrichtingsplannen.

De volgende taken behoren tot deze functie:

• Verantwoordelijk voor het opstellen van stedenbouwkundige visies, plannen (structuur-, ontwikkelings-, verkavelings- en inrichtingsplannen op alle schaalniveau’s) en rapportages en randvoorwaarden voor ontwikkeling;

• Toetsen, adviseren en begeleiden van voorstellen van externen, zoals architecten, ontwikkelaars en particulieren aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden

• Adviseert over keuzes voor korte, middellange en lange termijn opgaven in Gebiedsontwikkeling.

• In staat om op zowel gebieds-, stads- en regionaal niveau te denken en te werken

• Licht plannen toe, presenteert ze en verdedigt ze.


Kandidaat omschrijving
De stedenbouwkundige beschikt over een academisch werk- en denkniveau, een WO-opleiding op het gebied van stedenbouw/architectuur/bouwkunde.

Daarnaast beschikt hij/zij over:

• Ruime kennis en ervaring in de stedelijke ontwikkeling (bijv. gebiedsontwikkeling en/of stedenbouw) en heeft affiniteit met andere vakgebieden binnen de directie Stedelijke Ontwikkeling. Heeft ruime (minimaal 5 jaar) relevante werkervaring

• Heeft een zakelijke, procesgerichte instelling (generalist) met oog voor ambitie en kwaliteit van de vakmatige inhoud van de producten van de afdeling

• Heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring met de principes van projectmatig werken

• De stedenbouwkundige is een stevige, inspirerende en evenwichtige persoonlijkheid.

• Is deskundig in het vakgebied, is innovatief, experimenteert met nieuwe ontwikkelingen. Kan buiten de kaders denken en zoekt actief de samenwerking met collega’s binnen de projecten/gebieden.

Is bekend met de technische mogelijkheden van de tekenpakketten: adobe (illustrator, photoshop en indesign).

De volgende competenties behoren tot deze vacature: Omgevingssensitiviteit/bestuurlijke sensitiviteit, Analyseren, Creatief, Resultaatgericht handelen, Initiatief nemen, Overtuigen, Visie.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten