Inhuurdesk SwiF

Technisch adviseur waterhuishouding

Standplaats:
Almere
Startdatum:
01.06.2019
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
36

Werkterrein: Planvorming op het gebied van water en riolering.
De werkzaamheden betreffen

 • het bijwonen van overleggen over de gebiedsontwikkelingen en het vertalen van de resultaten van de modelberekening naar de benodigde aanpassingen aan het watersysteem in schetsontwerp. Ook dient hierbij de maakbaarheid beschouwd te worden en het aansturen van deze werkzaamheden door derden (aanvragen offerte, controleren resultaten, vertalen naar wat dat betekent in het proces).
 • bijwonen van overleggen en het zorgen voor de inbreng van de randvoorwaarden van riolering en water. Rekening houden met klimaatbestendig ontwerpen, voldoende oppervlaktewater, grondwaterafvoer, mogelijk ook nog systeemkeuze regenwater en vuilwater. De besproken keuzes in het overleg vastleggen in notities
 • Opstellen van beheerparagrafen op het gebied van regenwater, vuilwater, grondwater en oppervlaktewater bij nieuwbouwplannen
 • Advies, systeemkeuze, schetsontwerpen op het gebied van regenwater, vuilwater, grondwater en oppervlaktewater kwantiteit en kwaliteit
 • Aansturen en controleren van modellering van regenwaterafvoer en oppervlaktewater
 • Aansturen en controleren van geotechnische advisering

 
Eisen:
HBO opleiding in civiele techniek, watermanagement of vergelijkbaar
Ervaring met

 • ontwerp en modellering van water bij nieuwbouw
 • opstellen watersysteem rapporten
 • opstellen (verbrede) gemeentelijke rioleringsplannen
 • opstellen basisrioleringsplannen
 • uitvoeren hydraulische berekeningen
 • opstellen waterstructuurplannen
 • ontwerp riolering en waterhuishouding
 • uitvoeren waterkwaliteitsspoortoetsingen

 
Competenties

 • in staat zijn systemen integraal te benaderen
 • zowel in teamverband als zelfstandig kunnen opereren
 • snel kunnen inspelen op veranderingen
 • oplossingsgerichtheid

 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten